Czech Flag

Kolín Buses

EU Flag

Please click on thumbnail photos
 or link for larger images

Link to 2S1 8315 ČSAD Polkost, spol. s r.o.
2000 Karosa C943.1944
Link to Kolin 3E4 2357 Connex Východní Čechy a.s.
Link to OAD 1965 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Link to 1E9 9066 Zlatovánek spol. s r.o.
2005 Karosa Axer

Photos from the Czech RepublicHomeGalleryLink


Last Updated: August 13, 2010
Mail Me Michael Taylor